Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Zosia, 2015-03-20 18:08:08

Ciekawy kontrast. Z jednej strony Święto Namiotów, czyli uwielbianie Boga za cuda jakie czynił, gdy Izraelici byli pod namiotami, w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Z drugiej strony ten sam Bóg jest wśród nich, mimo świadomości działania cudów, nie rozpoznają Go. Jezus nie wskazuje na siebie, ale Tego, który Go posłał, pokazując, że Żydzi Go nie znają mimo, że uwielbiają Go w czasie świąt. I my będąc blisko, możemy tak naprawdę sercem być bardzo daleko od Boga. Panie Jezu, dziękuję, że dajesz mi siebie na wyciągnięcie i spraw, abym z tej ręki zaczerpnął Twej miłości.

Alicja, 2015-03-20 11:23:07

Cóż mamy czego byśmy nie otrzymali?

Grzegorz, 2015-03-20 08:54:19

Czasami są dachy domów, a czasami izdebki naszego serca. Miłość jest Mądra i Wrażliwa. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Rosa Mystica!

mariusz, 2015-03-20 00:19:06

W swojej miłości do człowieka, kiedy Zbawiciel mówi: „Będziecie Mnie szukać” (J 8,21),Jezus pozwala dostrzec sprawy królestwa Bożego, żeby ci, którzy Go szukają, nie szukali poza sobą, mówiąc: „Tutaj jest” lub „Tam jest”. Ewangelia im mówi: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21). Jak długo zachowujemy zasiew prawdy, złożony w naszej duszy i przykazania, Słowo nie oddala się od nas. Ale jeśli zło rozlewa się w nas na naszą zgubę, Jezus nam powie: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie”.  Orygenes

czciciel, 2015-03-19 23:26:26

CHEŁPIĘ SIĘ BOGIEM JAK OJCEM

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl