Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Teresa, 2014-03-25 10:31:28

Panie istnieję dzięki Tobie.

Danielina, 2014-03-25 07:53:25

Wielkie i pełne zawierzenie. Poruszające, z jakim Bóg zwraca się do każdego człowieka i jak człowiek ufając oddaje się Bogu. Wszystko za sprawą Maryi, Jej zgodą na pełnienie woli Bożej. Niech Maryja Najlepsza Matka będzie dla nas wzorem w pełnieniu woli Bożej bo zgoda ta czyni człowieka wolnym.

Grzegorz, 2014-03-25 07:13:50

'Oto ja' - 'Twoje wdzięczne stworzenie' oraz 'Oto ja' - 'Jestem gotowa, stawiam się na Twoje wezwanie, rozporządzaj mną'. Dwa słowa, a tyle się dowiadujemy z nich o Maryi, tyle niosą wskazówek dla nas... Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Verbi Incarnati!

teribelka, 2014-03-24 23:07:01

wielu Bożych ludzi w Biblii odpowiada Bogu: oto ja - Abraham, prorok Izajasz, oto ja - "hinneni"... ...a poza tym - w Święto Zwiastowania u paulinów we Wrocławiu o 18 ma być uroczystość ustanowienia sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl