Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2015-09-15 23:27:59

słuchając Tych Słów , pomyślałem zupełnie odwrotnie myśląc o swojej postawie wobec Boga . Uznając na pierwszym miejscu zgodę na Wolę Bożą w moim życiu a dopiero na drugim miejscu mój współudział przez moje decyzje życiowe w wypełnianiu Królestwa Bożego . / nie chcę być świętszy od papieża /

Anna, 2013-12-08 19:51:07

Chcę podziękować Maryi za to ze wstawia się za mną. Już rok mija jak należę do róży rodziców którzy odmawiają różaniec za dzieci. Czuję Jej opiekę

Grzegorz, 2013-12-08 19:08:18

W to Maryjne Święto pozwalam sobie na jeszcze jeden wpis. Chcę powiedzieć, że powrót do Wiary zawdzięczam Maryi. Nie potrafię wyrazić swojej wdzięczności tej młodej dziewczynie z Nazaret, a teraz Królowej Nieba. Po prostu nie ma takich słów. Salve Regina, Mater Misericordiae!

Grzegorz, 2013-12-08 10:24:32

Pan jest Pasterzem moim. Dziękuję Ojcze Michale. Bądź pozdrowiona, Niepokalane Poczęcie, Pani z Lourdes! Ave Maria, Sine Labe Originali Concepta!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl