Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2015-01-29 23:28:46

Tak Ojcze , nie wiemy o co prosimy . A czy choć wiemy CZEGO PRAGNĄŁ CHRYSTUS NA KRZYŻU ?

zamyślenie, 2013-07-25 20:47:07

Idę pod Krzyż - bo tam czeka mnie Radosne Spotkanie

Grzegorz, 2013-07-25 09:09:00

«Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Nie pojmuję nawet w cząstce tajemnicy Krzyża, ale intuicja podpowiada mi, że osobą, która była najbliżej ukrzyżowania z Jezusem na Golgocie, była Jego Matka. Ona zatem wie, o co prosi... Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Sine Labe Originali Concepta!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl