Droga Światła - Wielkanoc 2018


Stacja 1 - Jezus powstaje z martwych

Stacja 2 - Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja 3 - Maria Magdalena spotyka Zmartwychwstałego przy pustym grobie

Stacja 4 - W drodze do Emaus

Stacja 5 - Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba

Stacja 6 - Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

Stacja 7 - Zmartwychwstału przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja 8 - Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza

Stacja 9 - Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja 10 - Zmartwychwstały przekazuje wladzę pasterską Piotrowi

Stacja 11 - Zmartwychwstały daje uczniom nakaz misyjny

Stacja 12 - Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja 13 - Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Ducha

Stacja 14 - Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl