Kilka słów o Słowie

Czytania na dzisiaj

Video
rekolekcje

Newsletter

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać video-komentarz na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową

Intencje modlitewne Umieść baner na swojej stronie! księgarnia katolicka Niedziela Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia

Video reakolekcje » Droga Światła - Wielkanoc 2018

Droga Światła - Wielkanoc 2018

Stacja 1 - Jezus powstaje z martwych

Stacja 2 - Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja 3 - Maria Magdalena spotyka Zmartwychwstałego przy pustym grobie

Stacja 4 - W drodze do Emaus

Stacja 5 - Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba

Stacja 6 - Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

Stacja 7 - Zmartwychwstału przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja 8 - Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza

Stacja 9 - Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja 10 - Zmartwychwstały przekazuje wladzę pasterską Piotrowi

Stacja 11 - Zmartwychwstały daje uczniom nakaz misyjny

Stacja 12 - Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja 13 - Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Ducha

Stacja 14 - Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

.

Archiwum video-rekolekcji