↑ KLIKNIJ W OKŁADKĘ ↑


Bardzo mnie przekonuje zawarte w książce ojca Michała stwierdzenie, że gdyby zaistniała konieczność wybrania z Ewangelii tylko jednego fragmentu, który byłby syntezą całego nauczania Jezusa, to powinien to być 15 rozdział św. Łukasza.

Abp Grzegorz Ryś

Marzyło mi się, by ta malutka książeczka trafiła do rąk tych, którzy przychodzą do mojego konfesjonału. Bo każdemu, naprawdę każdemu chciałbym dać to, co było moim bardzo osobistym odkryciem: doświadczenie ojcowskiej miłości Boga. Zatrzęsła się pode mną ziemia, gdy Jezus objawił mi miłosierne oblicze swojego Ojca. A epicentrum tej duchowej rewolucji stał się dla mnie 15 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza, który będziemy wspólnie rozważać.
o. Michał Legan
        

Droga Światła - Wielkanoc 2018


Stacja 1 - Jezus powstaje z martwych

Stacja 2 - Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja 3 - Maria Magdalena spotyka Zmartwychwstałego przy pustym grobie

Stacja 4 - W drodze do Emaus

Stacja 5 - Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba

Stacja 6 - Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

Stacja 7 - Zmartwychwstału przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja 8 - Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza

Stacja 9 - Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja 10 - Zmartwychwstały przekazuje wladzę pasterską Piotrowi

Stacja 11 - Zmartwychwstały daje uczniom nakaz misyjny

Stacja 12 - Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja 13 - Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Ducha

Stacja 14 - Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl